Mô tả quá trình làm việc

  • Sau khoảng 2 ngày chụp bạn sẽ nhận được file gốc đã được mã hoá và chúng tôi chia sẻ lên Driver . Bạn sẽ chọn lọc và gửi lại mã số hình ảnh cho chúng tôi . Số lượng ảnh bạn chọn sẽ được nhân viên tư vấn phụ thuộc vào gói dịch vụ mà bạn sử dụng
  • Sau khi nhận được mã số từ quý bạn . Ekip sẽ tiến hành các bước làm việc tiếp theo chỉnh sửa , sắp xếp trang , màu sắc …và được chia sẻ lên Driver .
  • Sau khi nhận được bản chỉnh sửa chúng tôi sẽ thông qua sự đồng ý từ các bạn và tiến hành xuất in , quá trình xuất in diễn ra 4-5 ngày , khi sản phẩm về cửa hàng các nhân viên của chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với bạn để nhận sản phẩm